تبلیغات
تنها غم - روزگار
تاریخ : یکشنبه 8 اردیبهشت 1392 | 07:35 ب.ظ | نویسنده : جواد
روزگاریست همه عرض بدن میخواهند
همه از دوست فقط چشم و دهن می خواهند
دیو هستند ولی مثل پری می پوشند
گرگ هایی که لباس پدری می پوشند
 آنچه دیدند به مقیاس نظر می سنجند
عشق ها را همه با دور کمر می سنجند
خوب طبیعیست که یکروزه به پایان برسد
 عشق هایی که سر پیچ خیابان برسد