تبلیغات
تنها غم - معلم عشق
تاریخ : سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 | 02:04 ب.ظ | نویسنده : جوادامروز معلم عشق گفت :


دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند ..

مگر اینکه یکی از آنها خود را بشکند ..

گفتم : من خودم را شکستم .. پس چرا به او نرسیدم ؟

لبخند تلخی زد و گفت :

شاید او هم به سوی خط دیگری شکسته باشد . . .