تبلیغات
تنها غم - الف
تاریخ : شنبه 31 فروردین 1392 | 08:23 ب.ظ | نویسنده : جواد
روی کارت برایش نوشتم “به امید فردای بهتر” …
دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرده ؛ تازه فهمیدم آن روز “الف” فردا را یادم رفته بود …