تبلیغات
تنها غم - تنهایی
تاریخ : جمعه 25 اسفند 1391 | 11:19 ق.ظ | نویسنده : جواد


تنهایی یعنی..ذهنم پرازتو و خالی ازدیگران است

اماکنارم خالی ازتو و پرازدیگران است
طبقه بندی: تنهایی،