تبلیغات
تنها غم - دل نوشته
تاریخ : شنبه 26 اسفند 1391 | 11:25 ب.ظ | نویسنده : جواد


من تنها میخواستم چشمهای تو را داشته باشم
من تنها میخواستم چند صباحی قلبت را به امانت بگیرم
اما این خواسته قلبی من نبود شاید در ابتدا؛تقدیر این قرعه را به من دیوانه سپرد.
من می خواستم دستهایت را داشته باشم تا با آنها از چشمه جوشان محبت جرعه ای بنوشم
اما تو از سپردن آن سر باز زدی
من تنها می خواستم برای دلت قصری از ترانه هایم بنا کنم و برای این مقصود جلای چشمانت را می خواستم
اما تو آنها را به من ارزانی نکردی.طبقه بندی: دل نوشته،